ข้ามไปยังเนื้อหา

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน Somtum PHP micro Framework

โครงสร้างของ Somtum

Somtum มีโครงสร้างที่เรียบง่ายมาก แกนของ Framework มีไฟล์เพียง 11 ไฟล์เท่านั้น

 • Somtum/
  1. load.php ไฟล์หลักสำหรับการโหลด Somtum ในตอนเริ่มต้น
  2. Somtum.php Class หลักของ Somtum
  3. Router.php Router class
  4. Base.php Class แม่ของระบบ Class ส่วนใหญ่จะสืบทอดมาจาก Class นี้
  5. Config.php Class สำหรับจัดการกับ Config ของระบบ
  6. Template.php Template engine
  7. View.php View base class
  8. Controller.php Controller base class
  9. Model.php Model base class
  10. Menu.php คลาสสำหรับแสดงผลเมนูมาตรฐานของ Somtum
  11. Http/
   1. Request.php คลาสสำหรับจัดการคำร้องขอที่ส่งมาจาก Browser เช่น $_POST $_GET

โครงสร้างของโมดูล MMVC

 • Modules/
  1. Index/ โมดูล Index
    1. Models/ เป็นไดเรคทอรี่ที่เก็บไฟล์ที่เป็น Model
     1. Index.php ไฟล์ของคลาส Index\Index\Model
     2. Main.php ไฟล์ของคลาส Index\Main\Model
    2. Controllers/ เป็นไดเรคทอรี่ที่เก็บไฟล์ที่เป็น Controller
     1. Index.php ไฟล์ของคลาส Index\Index\Controller
     2. Main.php ไฟล์ของคลาส Index\Main\Controller
    3. Views/ เป็นไดเรคทอรี่ที่เก็บไฟล์ที่เป็น View
     1. Index.php ไฟล์ของคลาส Index\Index\View
     2. Main.php ไฟล์ของคลาส Index\Main\View
  2. Document/ โมดูล Document
  3. Gallery/ โมดูล Gallery

กฏโครงสร้างของ Somtum

 1. ชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ของ Class ต่างๆ ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ แล้วที่เหลือเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดตามชื่อของคลาส เช่นคลาส Document\Index\Model จะเก็บไฟล์ไว้ที่ Modules/Document/Models/Index.php
 2. Somtum รองรับการทำงานเป็นโปรเจ็ค สามารถดูตัวอย่างโครงสร้างของโปรเจ็คได้ที่ projects/ ที่ดาวน์โหลดไป
 3. คุณสามารถเก็บคลาสไว้นอกโมดูลได้ (แบบเดียวกันกับไฟล์ของ Somtum) เช่นเก็บไฟล์ไว้ที่ App/Me.php จะได้ชื่อคลาสเป็น App\Me ทำให้ Somtum สามารถเรียกใช้คลาสของบุคคลที่สามได้ทันที (ถ้าได้ปฏิบัติตามกฏของชื่อคลาส PSR-2)

คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัวอย่างใน projects/

^