ข้ามไปยังเนื้อหา

Somtum

Somtum PHP micro Framework

Somtum

เป็นคลาสแรกที่จะถูกเรียกเพื่อสั่งรัน Application ทุกๆครั้งที่ต้องการจะเรียกใช้ จะต้องเรียกผ่านคำสั่งนี้เสมอ

  1. Somtum::createWebApplication($cfg); เป็นคำสั่งสำหรับการเตรียมสร้าง Application มี พารามิเตอร์ 1 ตัว คือ $cfg ชนิด String สำหรับระบุชื่อคลาส เช่น 'Somtum\Config' (หรือคลาสที่สืบทอดมาจากคลาสนี้) ที่ต้องการ หากไม่ระบุ จะเป็นการโหลด \Somtum\Config ตามปกติ
  2. run() เป็นคำสั่งเริ่มต้นทำงานแอพพลิเคชั่น ซึ่งจะเป็นการเรียก defaultController มาทำงาน
  3. defaultController สำหรับระบุ Controller ที่จะเรียกทำงานเมื่อมีการสั่ง run() คำสั่งนี้ต้องระบุก่อนการสั่ง run ค่าเริ่มต้นคือ \Index\Index\Controller
  4. defaultRouter สำรับระบุคลาส Router ที่ต้องการ หากต้องการที่จะเปลี่ยนรูปแบบของ URL ของ Framework สามารถทำได้โดยการสร้าง Router ที่ต้องการ และกำหนดค่านี้ให้ชี้ไปที่ Router ที่สร้าง และเช่นกันเราต้องระบุค่านี้ก่อนการสั่ง run ค่าเริ่มต้นคือ Somtum\Router

ตัวอย่างการเรียกใช้

$app = Somtum::createWebApplication('Somtum\Config');
$app->defaultController = 'Index\Index\Controller';
$app->defaultRouter = 'Somtum\Router';
$app->run();

เมื่อสั่ง run แล้วจะเป็นการไปเรียก \Index\Index\Controller::index() ให้ทำงาน โดยมีพารามิเตอร์ส่งไปด้วย 1 ตัว คือคลาส \Somtum\Request (ตัวอย่างคลาสนี้ สามารถดูได้ในโปรเจ็คตัวอย่างทุกโปรเจ็ค)

^