ข้ามไปยังเนื้อหา

Controller

Controller base class

\Somtum\Controller

คลาสแม่แบบสำหรับ Controller ของ Somtum หน้าที่หลักคือให้ Controller ทุกตัวสืบทอดมาจากคลาสนี้

คลาสนี้มี property คือ

  • menu() สำหรับเก็บชื่อเมนูที่เลือก
  • title() สำหรับเก็บข้อความ title bar
  • canonical() สำหรับเก็บ URL ของหน้าที่เลือก
  • status() สำหรับเก็บสถานะของเพจ เช่น 200 sinv 404
  • detail() สำหรับเก็บเนื้อหาของเพจ
  • description() สำหรับเก็บ description ของเพจ
  • keywords() สำหรับเก็บ keywords ของเพจ

ตัวอย่างการใช้งาน

$this->title = 'ทดสอบ';
echo $this->title();
^