ข้ามไปยังเนื้อหา

Model

Model base class

\Somtum\Model

คลาสแม่แบบสำหรับ Model ของ Somtum หน้าที่หลักคือให้ Model ทุกตัวสืบทอดมาจากคลาสนี้ คลาสนี้ไม่มี Property ใดๆ


^